Legitimerad psykoterapeut

Ibland känns tillvaron tung och i vissa perioder av vårt liv kan vi behöva stöd för att hitta en väg framåt. Särskilda upplevelser kan ibland få livet att stanna upp. Det kan både vara kriser i nuet eller svåra erfarenheter tidigare i livet som påverkar oss. Det känns oftast lättare när vi får prata med någon om vår situation, våra tankar och känslor.

I mitt arbete inspireras jag framför allt av den spännande och relativt nya forskningen om känslor, anknytning och relationer. Detta intresse har även formats av min långa erfarenhet av att möta människor som på olika sätt har det tufft i sitt liv och sina relationer och behöver stöd och hjälp för att komma till rätta med det.

Som psykoterapeut strävar jag efter att skapa en atmosfär av trygghet, värme, lekfullhet och humor, då det är min övertygelse och erfarenhet att det är i en sådan atmosfär som läkning, förändring och utveckling bäst sker.