Psykoterapi

Någon gång i livet hamnar de flesta människor i en situation som känns svår eller omöjlig att hantera själv och önskar sig då stöd och hjälp. I ett sådant läge kan det vara bra att söka hjälp för en kortare eller längre psykoterapibehandling.

I relationen med din terapeut kan du fritt tala om dig själv och pröva dina tankar och utforska känslor utan att bli ifrågasatt eller värderad. I mitt arbete lägger jag stor vikt vid det som sker här och nu, både i själva mötet mellan oss och de känslor som väcks av att tala om det som är svårt. Jag strävar efter att skapa en trygg relation där det svåra kan få finnas. Din livshistoria finns med som en viktig bakgrund för att förstå hur tidiga erfarenheter och relationer har präglat föreställningar, tankemönster och förväntningar på livet. Att formulera sin livsberättelse på ett nytt sätt kan ibland vara målet för en terapi.

Upplevelsen av total ensamhet i mötet med överväldigande känslor är grunden till emotionellt lidande. Det kan handla om att det inte har funnits en trygg vuxen när man var liten och känt sig rädd och ledsen, eller att man som barn eller vuxen har upplevt något hemskt eller hotfullt som inte gått att ta in för att det blivit överväldigande för psyket. Det är detta vi vanligtvis kallar för trauma. Trygg anknytning till en annan människa är nyckeln för att bryta ensamheten. Tidigare överväldigande känslor kan bli uthärdliga tillsammans med din terapeut. Tillsammans bearbetar ni smärta och minskar försvar och självkritik. Detta leder till en ökad relationell kapacitet, där du till exempel vågar vara nära eller sätta gränser mot andra utan att få ångest. De nya erfarenheterna både från terapin och livet utanför leder till en fördjupad känsla av att vara sedd, mött, älskad och förstådd.