Mindfulness

Mindfulness-meditation eller medveten närvaro, är en meditationsteknik som har sina rötter i buddhistisk zen-meditation.

Medveten närvaro är ett tillstånd av icke-värderande uppmärksamhet på nuet som har en läkande effekt. I stället för att ryckas med av oro, ältande och katastroftankar lär du dig att förhålla dig som en opartisk observatör av din egen mentala aktivitet. Mindfulness meditation har en stressreducerande effekt.as

Mindfulnessbaserad stressreduktion, MBSR är utvecklat av Jon Kabat Zinn är ett av de mindfulnessbaserade program som idag rekommenderas av svenska Socialstyrelsen. Det är ett åttaveckors meditationsprogram som har visat sig ha mycket god effekt mot återfallsdepressioner. Metoden används också vid utmattningssyndrom.

Jag är utbildat mindfulnessinstruktör och använder ovanstående metoder i terapier vid behov.