Sexologi

Folkhälsomyndigheten konstaterar att sexualitet är en av hälsans bestämningsfaktorer och världshälsoorganisationen WHO har slagit fast att en människas sexualitet påverkar hens fysiska och psykiska hälsa.

Många tycker dock att det är svårt att prata om sina erfarenheter, upplevelser och problem kring sex och relationer. Därför kan det var bra att få träffa någon att prata med för att skapa en förändring eller förstå sig själv eller sin partner bättre. Jag studerar för närvarande på masterprogrammet i sexologi vid Malmö Universitet och har erfarenhet, träning och utbildning i att prata om sexualitet, sex och relationer. Jag arbetar normkritiskt.

Välkommen att kontakta mig om du/ni har funderingar eller frågor runt din/er sexualitet eller någon form av sexuella problem. Vanliga orsaker till att personer/par söker hjälp är lustproblem, att partners har olika mycket lust, sexuellt självförtroende, sexuell identitet och sexuella relationer.