Parterapi

Parterapi är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen inte går att lösa på egen hand. Att leva tillsammans i en nära relation är något som många önskar, men som ofta är svårt. Båda partner kan längta efter närhet, acceptans och förståelse men av olika anledningar uppstår ett negativt samspelsmönster där det i stället skapas besvikelse, frustration, avstånd och hopplöshet. Att ha känslor av att vara oviktig, nedprioriterad, inte förstådd, kritiserad eller otillräcklig är vanligt.

I parterapin arbetar vi med att förstå och tydliggöra mönstret där båda kämpar för relationen på sitt sätt men där det ändå blir en låsning. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor samt genom nya erfarenheter i parterapin kan vi bryta mönstret och ge utrymme för att ett nytt mer konstruktivt och kärleksfullt samspel ska utvecklas.

Det är inte ovanligt att par som upplever bekymmer i sin relation även kämpar med sitt samliv. Jag är under utbildning till sexolog och har både trygghet, vana och kompetens för att arbeta med sexuella problem i parterapin.