Om mig

Jag är utbildad socionom vid Socialhögskolan i Stockholm och har vidareutbildat mig till psykoterapeut vid Sankt Lukas Utbildningsinstitut på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

Efter min legitimering har jag kompletterat min kompetens med utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT) vid högskolan SAPU, Lifespan Integration (LI) samt utbildat mig i Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) vid Stockholms EFT-center och The International Centre of Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) i samarbete med The Centre for Psychological an Interpersonal Development ((CPID) i New York.

Jag har närmare 20 års erfarenhet inom det psykoterapeutiska fältet, med både individer, par och familjer.

För närvarande utbildar jag mig i Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapy (AEDP) samt till studerar till sexolog på masterprogrammet i Sexologi vid Malmö Unitversitet.

Jag är medlem i Riksföreningen Psykoterapicentrum, Svenska Föreningen för Familjeterapi (SFFT), International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT), Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR), Svensk Förening för Sexologi.

Jag erbjuder behandling utöver på svenska även på tyska.