Familjerådgivning

Familjerådgivning är ett sätt att komma vidare när det upplevs som att svårigheterna i relationen eller familjen inte går att lösa på egen hand. Att leva tillsammans i en nära relation eller som familj är något som många önskar, men som ofta är svårt.

Vi kan längta efter närhet, gemenskap och förståelse men av olika anledningar uppstår ett negativt samspelsmönster där det istället skapas besvikelse, frustration och avstånd. Känslor av att vara oviktig, nedprioriterad, inte förstådd, kritiserad eller otillräcklig är vanligt.

I familjerådgivningen tydliggör vi mönstret där alla parter kämpar men där det ändå blir en låsning. Genom ökad förståelse för det egna och den andres agerande och känslor samt genom nya erfarenheter kan ett nytt samspel skapas.

Familjerådgivning är något som vi skapar tillsammans. Ni kommer till mig med era bekymmer och jag har ett professionellt perspektiv. Tillsammans försöker vi hitta vägar till en möjlig förändring.

Jag erbjuder familjerådgivning för boende i Stockholm Stad och Nacka Kommun. Kostnaden för ett samtal på 90 minuter är 450 kronor.