KONTAKT

Att gå i terapi är en investering och kräver tid, pengar och engagemang. Det är väldigt viktigt att känna sig trygg och tillfreds med sin terapeut. Vi börjar därför med att träffas för ett inledande och undersökande samtal. Känns det bra och du/ni är intresserade av att fortsätta, så träffas vi cirka tre gånger för ett ömsesidigt och gemensamt utforskande av vad du/ni behöver hjälp med. Kontakten kan avse allt från några enstaka samtal till längre terapier. Arbetet sker över tid och vi träffas regelbundet, oftast gång i veckan eller varannan vecka. Samtalen är 45, 60 eller 90 minuter långa beroende på behov och vad vi kommer överens om.

Vanligtvis sker samtalen på min mottagning, men det kan finnas behov av att flytta det terapeutiska rummet till en annan plats än på mottagningen. Då kan en möjlighet vara att föra samtalen under promenader eller via telefon. Det finns även möjlighet att ses digitalt via Zoom.