EFT – emotionellt fokuserad terapi för par

EFT är en evidensbaserad metod för parterapi, individuell terapi och familjeterapi. Metoden är skapad av Dr Sue Johnson och bygger på humanistisk psykologi, systemteori och anknytningsteori. Forskning visar att emotionellt välfungerande relationer bidrar till god fysisk och psykisk hälsa. Vid University of British Colombia i Kanada har EFT utvärderats vetenskapligt och visar på mycket goda resultat. Av de par som ingått i studierna uppvisade 73 % en varaktig positiv förändring av relationen efter genomgången behandling.

Arbetet sker stegvis och terapeuten guidar paret genom tre viktiga vändpunkter som leder till en omstrukturering av relationen. Att kartlägga samspelsmönstret är ett första viktigt steg på vägen. Sedan fördjupas arbetet mer intrapsykiskt med båda. Målet för parterapin är en känslomässigt trygg relation där paret kan vända sig till varandra med sina innersta tankar, känslor och behov på ett sådant sätt att partnern närmar sig.

I en kärleksrelation förväntar vi oss att ge och få kärlek, närhet, sex, omtanke, stöd, uppskattning, engagemang, trygghet, gensvar, förståelse mm. När vi inte når fram till vår partner eller upplever att partnern inte svarar an på oss kan vi reagera på olika sätt. Det är vanligt att visa sin frustration genom ilska och irritation eller genom att bli tyst och dra sig undan. Underliggande känslor handlar ofta om otillräcklighet, värdelöshet, ensamhet och ledsenhet. Båda kämpar för relationen men på helt olika sätt och vi förstår inte varandra utan börjar tänka negativa tankar om oss själva och den andre.

Många olyckliga par har fastnat i negativa samspelsmönster som ständigt upprepas. De försöker om och om igen att nå fram till varandra men förstår inte varandras reaktioner och beteende. Det negativa blir mer och mer befäst. EFT arbetar med att hjälpa paret att se och förstå samspelsmönstret där båda är inblandade. Mönstret blir den gemensamma fienden, inte partnern. Bit för bit ökar förståelsen för både det egna och partnerns agerande och känslor. När de kan uttrycka sina innersta behov och önskemål till partnern och det mottas med respekt och öppenhet, förändras samspelsmönstret. Ett förtroende växer fram som främjar dialog, intimitet och vi-känsla. Det destruktiva mönstret ersätts med ett konstruktivt.