LI – lifespan integration

LI en relativt ny terapeutisk metod som verkar för att integrera neurala strukturer och automatiska reaktionsmönster.

Metoden är mild och möjliggör snabb läkning för människor som har varit med om smärtsamma eller skrämmande upplevelser, såsom övergrepp eller försummelse. Metoden fungerar utan att re-traumatisera och bygger på människans inneboende förmåga till återhämtning.

Centralt för arbetet i LI är tidslinjen, en livslinje som innehåller minnen ur varje år av patientens liv. Ofta används en så kallad affektbro för att spåra ett minne som hänger ihop med det aktuella problemet. Som terapeuten guidar jag dig att i fantasin gå tillbaka till detta minne för att i ditt inre nu göra det som hade behövt göras för att lösa situationen där och då. Efter att situationen är löst guidar jag dig med hjälp av din tidslinje genom ditt liv tillbaka till nuet. Denna tidslinje av minnesbilder visar för ditt omedvetna att tid har passerat och att livet är annorlunda nu. Genom repetition och en lätt förändrad medvetandenivå under läsningen av tidslinjen når vi in till en djupare nivå än vad som vanligtvis är möjligt med enbart samtal.

Denna metod fungerar fint för människor som har svårt att komma ihåg sitt förflutna. Under terapin kan patienter som från början har minnesluckor ofta få ihop sitt liv till en sammanhängande helhet.